POPŻ - PODPROGRAM 2016 - efekty

 PODPROGRAM 2016 - efekty

 

1. W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Śląskim Bankiem Żywności w Chorzowie

2. Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak: makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.

3. Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 332 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

4. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

  • 16,2846 ton żywności,
  • 1851 paczek żywnościowych.


5. W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy łącznie w 6 warsztatach edukacyjnych, w których wzięło udział 96 osób.

6. Rodzaje warsztatów:

  • Ekonomiczne - 1 spotkanie dla  14 uczestników
  • Żywieniowe – 3 spotkania dla 50 uczestników
  • Kulinarne - 1 spotkanie dla 18 uczestników
  • Niemarnowanie żywności - 1 spotkanie dla 14 uczestników

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 Podprogram 2016

Logo programu. Po lewej nazwa "Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020", po środku "Ministerstwo Rodziny, pracy i polityki społecznej, po prawej "Unia Europejska - Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej potrzebującym

Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie po raz kolejny zaangażował się w pomoc najuboższym stając się Organizacją Partnerską Lokalną, która kwalifikuje osoby z terenu Radlina oraz wydaje im artykuły spożywcze w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogram 2016.

W podprogramie 2016 zakwalifikowano 285 osób, z których każda może liczyć na wsparcie w postaci 48,59 kg artykułów spożywczych w postaci: makaronu, ryżu, herbatników, mleka, sera, groszku z marchewką, białej fasoli, koncentratu pomidorowego, powideł śliwkowych, gulaszu wieprzowego z warzywami, filetów z makreli w oleju, szynki drobiowej, białego cukru i oleju rzepakowego.

Poza wsparciem w postaci artykułów spożywczych uczestnicy Programu mogli liczyć na udział w warsztatach żywieniowych o tematyce „Proste sposoby na zdrowe żywienie” oraz „Składniki odżywcze i ich rola w żywieniu”, które odbyły się w dniach 23 i 28 listopada 2016 r. w Świetlicy Środowiskowej Koliba w Radlinie. Głównym organizatorem w/w warsztatów był Śląski Bank Żywności z siedzibą w Chorzowie, który w Programie pełni funkcję Organizacji Partnerskiej Regionalnej.

Żywność wydawana będzie do czerwca 2017 roku w pięciu dostawach.

Konkurs na wybór organizacji partnerskich do udziału w POPŻ 2016

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs na wyłonienie organizacji partnerskich, które będą dystrybuowały artykuły spożywcze dla osób potrzebujących i prowadziły działania towarzyszące w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020. Organizacje zainteresowane uczestnictwem w konkursie szczegółowe informacje o nim znajdą na stronie internetowej Ministerstwa.

LINK DO STRONY

Unijna pomoc żywnościowa w RadliniePROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020
WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM
REALIZOWANY W PODPROGRAMIE 2015.


Od czerwca br. Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie jako organizacja partnerska o zasięgu lokalnym realizuje zadania z zakresu dystrybucji artykułów żywnościowych oraz działań towarzyszących skierowanych do osób najbardziej potrzebujących. Organizacją partnerską o szczeblu regionalnym, która bezpośrednio będzie dostarczać artykuły żywnościowe jest Związek Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności z siedzibą w Chorzowie przy ul. W. Janasa 15. Pomoc żywnościowa skierowana jest do osób najbardziej potrzebujących, tj. osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.
Przewiduje się objąć wsparciem 236 osób.
Skierowania do skorzystania z pomocy żywnościowej wydaje Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie. W celu uzyskania skierowania należy udać się do właściwego pod względem adresu zamieszkania pracownika socjalnego.
Osoby zakwalifikowane do udziału w programie otrzymają paczki żywnościowe składające się z 13 rodzajów artykułów żywnościowych a także będą mogły skorzystać z warsztatów kulinarnych, dietetycznych i dotyczących zdrowego żywienia oraz edukacji ekonomicznej.
Żywność wydawana będzie od czerwca br. do końca lutego 2016 r. w Punkcie Wydawania Posiłków przy ul. Mielęckiego 13 w Radlinie. Żywność wydawana jest jedynie osobom zakwalifikowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radlinie. Informację o każdorazowej dostawie żywności osoby zainteresowane otrzymają od pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie.  
Osoby najbardziej potrzebujące mają możliwość składania skarg dotyczących sposobu realizacji dystrybucji do Urzędu Miasta Radlin, Związku Stowarzyszeń Śląski Bank Żywności w Chorzowie lub do Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

Więcej informacji na stronie silesiafoodbank.eu