Kalendarz wypłat

UWAGA: Harmonogram wypłat nie dotyczy przelewów !!!

 

miejsce wypłaty: Bank Spółdzielczy – budynek Urzędu Miasta  parter

w godzinach pracy Urzędu

2017

 

Miesiąc Zasiłki okresowe Zasiłki celowe, świadczenie pieniężne Zasiłki stałe Świadczenia rodzinne,
świadczenia rodzicielskie,
świadczenie pielęgnacyjne,
zasiłki pielęgnacyjne,
becikowe oraz 500+
Fundusz alimentacyjny
Styczeń 10 16 25 27 27
Luty 10 15 24 27 27
Marzec 10 15 24 28 28
Kwiecień 10 14 25 27 27
Maj 10 15 25 29 29
Czerwiec 9 14 26 27 27
Lipiec 10 14 25 27 27
Sierpień 10 14 25 28 28
Wrzesień 8 15 25 26 26
Październik 10 16 25 30 30
Listopad 10 15 24 28 28
Grudzień 8, 21 15, 21 21 20 20


 

Spłata należności wszelkich nienależnie pobranych świadczeń (odsetek) należy dokonywać na rachunek bieżący OPS o numerze:

 

56 8470 0001 2001 0042 2639 0001

bądź wpłaty te przyjmowane są w referacie Finansowo – Księgowym w godzinach pracy Ośrodka.