Przeniesienie punktu przyjmowania wniosków

Informujemy, że w dniu 11.09.2017 r.
punkt przyjmowania wniosków
z Programu "Rodzina 500+",
Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego
został przeniesiony
do Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych
(główne wejście do Ośrodka Pomocy Społecznej, parter).

Rozszerzone godziny przyjęć wniosków

Przypominamy o rozszerzonych godzinach przyjęć wniosków w tym tygodniu
(tj. 4.09-15.09.2017 r.)

Dzień tygodnia Godziny przyjmowania wniosków
Poniedziałek 7:30 - 15:30
Wtorek 7:30 - 18:00
Środa 7:30 - 15:30
Czwartek 7:30 - 18:00
Piątek 7:30 - 14:00

 

Informacja o wyniku konkursu na stanowisko psychologa

Informacja o wyniku konkursu

na stanowisko psychologa

w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie

 

Informacja o wyniku (PLIK PDF)

Konkurs "Przyjaciel rodziny 2017"

 

 

W dniu 1 sierpnia 2017 roku uchwałą nr 1553/208/V/2017 Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs „Przyjaciel rodziny 2017”. Zadanie związane z organizacją powyższego konkursu jest zgodne z założeniami Programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”.

Celem konkursu „Przyjaciel rodziny 2017” jest wyróżnienie osób fizycznych zasłużonych dla regionalnej polityki prorodzinnej, które prowadzą lub prowadziły efektywne działania na rzecz rodzin. Wnioskodawcami w konkursie mogą być m.in. jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w RP, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli jej cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego. Laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy oraz tytuł „Przyjaciela rodziny 2017”.

Zasady przeprowadzenia tej inicjatywy zostały określone w Regulaminie konkursu „Przyjaciel rodziny 2017”, który stanowi załącznik nr 1 do w/w uchwały. Zgodnie z nim wnioski złożone przez podmioty do tego uprawnione zostaną ocenione pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową, która zarekomenduje Zarządowi Województwa Śląskiego laureatów – osoby wdrażające najbardziej wartościowe inicjatywy na rzecz rodziny.

Nabór wniosków, których wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu „Przyjaciel rodziny 2017” trwa od dnia ogłoszenia do 15 września 2017 r. Wnioski należy przesłać lub dostarczyć osobiście do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na adres ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod nr tel. 32 730 68 82 lub 692 005 706.


Źródło: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego


Więcej informacji (regulamin, wzór wniosku) na stronie internetowej rops-katowice.pl

Informacja dot. dyżuru Pośrednika Pracy

Informujemy, że dyżur pracownika Punktu Pośrednictwa Pracy w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie zaplanowany na dzień 28.08.2017 r. zostaje odwołany.

Projekt "Moja firma - mój sukces"

Plakat projektu

Projekt "Jadę na staż" - Fundacja Imago

Plakat projektu Jadę na staż

Jeśli jesteś osobą, która lubi podróżować i uczyć się języków obcych, chętnie nawiązuje nowe znajomości i chce zdobyć doświadczenie zawodowe w międzynarodowym środowisku,  zapraszamy Cię do udziału w projekcie „Jadę na staż! Zagraniczne doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy osób w wieku 18-35 lat ze Śląska” 

Uczestnicy/czki projektu – osoby zamieszkujące woj. śląskie, które nie pracują, nie uczą się w systemie stacjonarnym i mieszczą się w grupie wiekowej 18-35 lat.  ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU w projekcie w szczególności KOBIETY z wykształceniem technicznym lub zainteresowane nauką zawodów techniczno-produkcyjnych.

Co oferujemy:

  • zdobycie umiejętności językowych
  • wyjazd na 2-miesięczny staż do Niemiec w zawodach technicznych i produkcyjnych - wiele kierunków do wyboru
  • wsparcie opiekunów na wszystkich etapach projektu, w tym podczas pobytu w Niemczech
  • zdobycie/ podniesienie kwalifikacji w wybranych zawodach
  • warsztaty integracyjne
  • pełne zabezpieczenie pobytu w Niemczech (dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie itp.)

Wszystkie formy wsparcia w projekcie są BEZPŁATNE.

Zapraszamy do kontaktu:
Fundacja Imago
Biuro w Rybniku
ul. Floriańska 1, pok. 32 (budynek Ośrodka Bushido)
tel. 504 565 301

Źródło: Fundacja Imago

Załączniki:

Ogłoszenie o zatrudnieniu psychologa

O G Ł O S Z E N I E

o zatrudnieniu  psychologa

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Radlinie zatrudni psychologa do pracy z rodzinami zagrożonymi problemami społecznymi, przede wszystkim przemocą. Praca polegać będzie przede wszystkim na indywidualnym kontakcie
z klientem i pracy grupowej.

Od kandydatów oczekujemy kierunkowego wykształcenia i doświadczenia w pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, osobami z problemem alkoholowym, osobami w kryzysie, borykającymi się z problemami opiekuńczo- wychowawczymi.

Praca oferowana jest na ¼ etatu, przede wszystkim w Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz Punkcie Konsultacyjnym dla Rodzin, znajdujących się w Ośrodku Pomocy Społecznej w Radlinie ul. Solskiego 15

Osoby zainteresowane, spełniające w/w wymagania prosimy o przesłanie do dnia 4 sierpnia 2017 r. podania o pracę wraz z CV na adres Ośrodka Radlin, ul. Solskiego 15, 44-310 Radlin lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dodatkowych informacji udzielają p. Krystyna Bobrzyk, p. Beata Sowa oraz p. Dawid Brachmański pod nr tel. 32 4567 363 lub 32 4567 231 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-13.00

 

Treść ogłoszenia (PLIK PDF)